Showbox scenekunstfestival 2021

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Showbox, en festival med fokus på scenekunst for barn og unge. Årets festival går av stabelen  fra tirsdag 30. november, til og med lørdag 4. desember 2021.

Festivalprogrammet er åpent for alle, og det er mulig å kjøpe enkeltbilletter til både forestillinger og faglig program. Programmet slippes fortløpende, og billetter er i salg fra høsten 2021. Forestillingene vises på ulike scener og teatre i Oslo, så sjekk billetten din nøye for riktig adresse. 

Kvalitet er et av Scenekunstbrukets viktigste varemerker. Det bestrebes også i gjennomføringen av Showbox. Det er et mål å presentere forestillinger med god kunstnerisk kvalitet og å vise forestillinger med forskjellige uttrykk og formater, som henvender seg til ulike publikumsgrupper. Alt for best mulig å vise spennet innenfor scenekunst for et ungt publikum.

Gå ikke glipp av opplevelsesrike dager med inspirerende forestillinger, fornyet kunnskap og engasjement.

Velkommen til Showbox 2021!

---

Welcome to Showbox, a festival focusing on performing arts for children and young people. This year's festival kicks off from Tuesday 30 November, until Saturday 4 December 2021.

The festival program is open to everyone, and it is possible to buy single tickets for both performances and professional programs. The program is released continuously, and tickets are on sale from the autumn of 2021. The performances are shown at various venues and theaters in Oslo, so check your ticket carefully for the correct address.

Quality is one of Scenekunstbrukets most important brands. It is a goal to present performances with good artistic quality and to show performances with different expressions and formats, which cater to different audience groups. 

Do not miss exciting days with inspiring performances, renewed knowledge and commitment.

Welcome to Showbox 2021!

teater
barneteater
ungdomsteater
barn
ungdom
scenekunst
dans
danseforestilling
performance
kunst
fagprogram
festival
jul
figurteater

Restriksjoner

Showbox foregår på flere ulike scener i Oslo, med ulik publikumskapasitet. // Showbox takes place at different venues in Oslo, with different audience capacity.

Ansvarsfraskrivelse

Vi returnerer ikke kjøpte billetter. Vær ute i god tid, når dørene er lukket slippes ikke publikum inn. Showbox er en festival og det kan komme endringer i programmet. Følg med på www.showbox.no //
Bought tickets will not be returned. Be at the venue ahead of time. Showbox is a festival, and changes in the program may occur. Please check showbox.no for updates.