page view image

Showbox scenekunstfestival 2022

Arrangementsinformasjon
event image

Velkommen til Showbox, en festival med fokus på scenekunst for barn og unge. Årets festival går av stabelen  fra tirsdag 29. november, til og med lørdag 3. desember 2022.

Festivalprogrammet er åpent for alle, og det er mulig å kjøpe enkeltbilletter til både forestillinger og faglig program. Programmet slippes fortløpende, og billetter er i salg fra høsten 2023. 

NB! Forestillingene vises på ulike scener og teatre i Oslo, så sjekk billetten og www.showbox.no din nøye for riktig adresse. 

Noen av billettene selges av den spesifikke scenen. Her på ticketco selger vi billetter til forestillingene på Black Box teater, Teater Manu, Sentralen og Kloden. For billetter til Det norske teatret m.fl følg lenke på www.showbox.no 

Billettkategorier: 

  • Ungbilletter gjelder for barn og unge til og med 19 år. 
  • Scenekort er for ansatte ved institusjoner som er med i NTO, som har scenekort. Dette må fremvises i døra.
  • Voksen er ordinære billetter. 


Kjøpte billetter refunderes ikke, med mindre det er endringer i programmet som flytter eller avlyser den aktuelle forestillingen.  


Kvalitet er et av Scenekunstbrukets viktigste varemerker. Det bestrebes også i gjennomføringen av Showbox. Det er et mål å presentere forestillinger med god kunstnerisk kvalitet og å vise forestillinger med forskjellige uttrykk og formater, som henvender seg til ulike publikumsgrupper. Alt for best mulig å vise spennet innenfor scenekunst for et ungt publikum.

Gå ikke glipp av opplevelsesrike dager med inspirerende forestillinger, fornyet kunnskap og engasjement.

Velkommen til Showbox 2022!

---

Welcome to Showbox, a festival focusing on performing arts for children and young people. This year's festival kicks off from Tuesday 29 November, until Saturday 3 December 2022.

The festival program is open to everyone, and it is possible to buy single tickets for both performances and professional programs. The program is released continuously, and tickets are on sale from the autumn of 2022. 

NB! The performances are shown at various venues and theaters in Oslo, so check your ticket carefully for the correct address. Some of the tickets are being sold by the specific venue. Follow links at www.showbox.no

Ticket categories: 

  • Ung is for children and youth until 19 years of age. 
  • Scenekort is for holders of Scenekortet, emplyed by institutions who are members of NTO. You need to bring Scenekortet with you and show at the door with this ticket.
  • Voksen is ordinary tickets. 

Do you find it difficult to figure out the tickets? Send us an email at post@scenekunstbruket.no and we will help you out. 

Tickets are non-refundable, unless changes in the program. 

Quality is one of Scenekunstbrukets most important brands. It is a goal to present performances with good artistic quality and to show performances with different expressions and formats, which cater to different audience groups. 

Do not miss exciting days with inspiring performances, renewed knowledge and commitment.

Welcome to Showbox 2022!

teater barneteater ungdomsteater barn ungdom scenekunst dans danseforestilling performance kunst fagprogram festival jul figurteater

Restriksjoner

Showbox foregår på flere ulike scener i Oslo, med ulik publikumskapasitet. // Showbox takes place at different venues in Oslo, with different audience capacity.

Ansvarsfraskrivelse

Vi returnerer ikke kjøpte billetter. Vær ute i god tid, når dørene er lukket slippes ikke publikum inn. Showbox er en festival og det kan komme endringer i programmet. Følg med på www.showbox.no //
Bought tickets will not be returned. Be at the venue ahead of time. Showbox is a festival, and changes in the program may occur. Please check showbox.no for updates.